Responsive image

vi är: VILKA ÄR VI

DEtta är föreningen lidingö näringsliv

Lidingö Näringsliv är en företagarförening på Lidingö och vi som sitter i styrelsen har ett både långt och stort engagemang i näringslivet på Lidingö.

Från vänster till höger i bild så ser du:
Christina Pihl, Pihl & Partner AB, Ordförande Start-Up Lidingö
Kenneth Nylén, Lidingö Möbelverkstad, Talesperson för Lidingö Hantverksförening
Katarina Palmstierna, Macro Intelligence AB, Ordförande i Lidingö Näringsliv och Företagarna Lidingö
Cecilia Grahn, Sara & Cecilia, Ordförande Lidingö Centrums Företagarförening
Ann Nagel, Skogshem & Wijk, Ordförande Destination Lidingö
Bo Lindholm, VD Marginalen Fastigheter AB, Handelskammaren
Siv Malmgren, VD John Mattson Fastighets AB, Handelskammaren
Gerhald Versteegh, VD Bonver Videodata AB, Handelskammaren