• slidebg1
  Genom att skapa
  nya mötesplatser
  skapas nya affärer
 • slidebg1
  Bättre
  kommunikationer
  leder till
  bättre liv
 • slidebg1
  Vi behöver
  lokala centrum
  som lever

VI VILL: Vårt mål

FOKUS Lidingö 2018

VÅR VISION
Lidingö ska ha ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att driva, starta och utveckla företag – där vi möts och hälsar på varandra

VÅRA MÅL
• Lidingö ska ha en företagsvänlig politisk styrning som stödjer våra fokusområden.
• Företagen på ön ska tycka att Lidingö Näringsliv gör nytta för deras tillväxt och nya företag vill etablera sig på ön.
• Genom företagskluster ska vi hjälpa företagen att få nya kunder och öka sin omsättning,
• Vi ska tillsammans med staden och företagen på ön genomföra de förbättringsaktiviteter som är kopplade till den nya Näringslivpolicyn.
• Lidingöbor ska uppskatta företagen på ön och få bättre kunskap om vilka företag som finns, var de finns och gärna handla allt här på ön.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Lidingö centrum: Vi vill att Lidingö centrum ska bli ett levande, unikt småstads centrum anpassat för modern handel. Med fler unika butiker i kombination med hög personlig service och med många typer av mötesplatser i form av restauranger och caféer. Alla lidingöbor ska vilja handla och mötas där.

Närcentra på ön: Vi vill bidra till utvecklingen av våra närcentra så att det finns ett lokalt och ökat serviceutbud för de som bor där. Vi ser också att Larsberg/Dalenum/Högsätra håller på att växa samman och vi kommer att jobba för att den handel och service som kommer att behövas där, mer kompletterar än konkurrerar med Lidingö Centrums utbud.

Kollektivtrafiken: På lång sikt ser vi spårvagnar till Lidingö Centrum och kopplat till Spårväg City. På kort sikt har vi en ringlinje som förbinder norra och södra delen av ön. Vi har bussar från Lidingö Centrum som går direkt in till olika platser i Stockholm och det finns tillräckligt med parkeringsplatser för de som vill handla i Lidingö Centrum. Hantverkare på ön får temporära parkeringsplatser när de ska utföra sina tjänster. Och vi har en utvecklad sjötrafik runt ön samt även specifikt till våra olika konferensanläggningar.

Företagskluster: Vi har 7500 företag på ön varav ca 3500 är aktiva och 65 % av dem säger sig vilja växa. Ett sätt att skapa tillväxt är att bilda företagskluster, vilket innebär att vi skapar geografiska avgränsade platser på ön där företag inom samma eller likande branscher kompletterar och jobbar tillsammans för att få mer kunder, öka intäkter, skapa image, spetskompetens och minska kostnader. Det finns redan några kluster på ön: Marint kluster, Destination Lidingö och Lidingö Hantverkshus. Vi kommer att arbeta för att skapa fler, bland annat önskas ett designkluster och ett hälsokluster för att nämna några. Projektet kommer gå över tre år och startar med en analys och kartläggning.