Responsive image

VI VILL: Varför behövs vi?

EN RÖST FÖR ALLA FÖRETAG

Lidingö Näringsliv sammanför företagsföreningar och företag och talar med en kraftfull röst med politiker och andra instanser som är viktiga för näringslivet. Genom att jobba tillsammans blir vi starkare och får ett bättre genomslag inom för oss viktiga områden.

Vi har politiker som styr på Lidingö och vi har stadens tjänstemän som jobbar på uppdrag av dessa. Vi har en löpande god dialog med dem, men det är inte alltid vi har samma mål och syn på hur näringslivet ska utvecklas på Lidingö och vad som är prioriterat.

Vi vill att Lidingös företag ska vara konkurrenskraftiga, lönsamma och ges goda förutsättningar för tillväxt. Lidingö Näringsliv kan opolitiskt driva på och lobba inom områden som är viktiga för företagen på ön.

Genom Lidingö Näringsliv kan vi också starta och driva projekt som involverar ett stort antal företag på ön och vara en plattform för kommunikation mellan företagen.