Responsive image

PRESSRELEASE FRÅN LIDINGÖ STAD: Nya planer för Stockby industriområde

Lidingömajoriteten lovade i sitt majoritetsprogram att se över Stockby industriområde och nu har Lidingö stad tillsammans med Lidingö Näringsliv kartlagt behoven i Stockby. Staden har nu presenterat ett förslag på ett antal åtgärder för Stockby på kort och lång sikt. Förslaget innehåller bland annat möjligheter till nya informationstavlor i området, se över möjligheterna att bygga på och bygga ut några av lokalerna i området samt att möjliggöra fler parkeringsplatser.

• Lidingös företagare är viktiga för Lidingömajoriteten och tillsammans med Lidingö Näringsliv har vi nu kartlagt behoven i Stockby industriområde. Vi kan se ett antal olika åtgärder som kan göras för att underlätta för företagandet på Lidingö och nu hoppas vi kunna genomföra dessa tillsammans med näringslivet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

En av åtgärderna som nu föreslås är att sätta upp nya informationstavlor i området för att det ska bli lättare att få en överblick över vilka verksamheter som finns i Stockby industriområde.

• Vi har sett att många företagare i Stockby har efterfrågat informationstavlor, då det skapar en bättre överblick av området och alla de verksamheter som finns i Stockby. Förhoppningen är att samma typ av informationstavlor kan erbjudas även i andra områden för att skapa bättre kännedom om hela Lidingös näringsliv, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.

Flera företagare i Stockby har också uttryckt att de skulle vilja expandera sin verksamhet. Därför vill Lidingömajoriteten öppna för viss utbyggnad av Stockby.

• En utbyggnad av Stockby handlar om att bygga på en extra våning på några av lokalerna i området samt bygga ut några av de befintliga lokalerna på hårdgjord mark. Givetvis kommer detta göras med hänsyn till omgivningen och utifrån de önskemål som finns från Lidingös företagare, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande för Utbildningsnämnden.

Parkeringsplatser har lyfts av flera företagare i Stockby som ett problem. Därför ser nu Lidingö stad över möjligheten att skapa fler parkeringsplatser i området.

• Det ska vara lätt för både kunder och företagare att parkera i Stockby. Därför ser vi nu över var det kan tillskapas fler parkeringsplatser i Stockby. Bland annat vet vi att parkeringsplatser skulle kunna skapas längs med flera av vägarna i området. Även när det gäller parkeringsplatser vill vi att förändringar görs i nära dialog med näringslivet, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

För mer information:
Erik Raita, politisk sekreterare i Lidingö stad
0768-22 12 22
erik.raita@lidingo.se