Responsive image

NYHETSBREV #1 STOCKBY 2.0 – UTVECKLINGEN AV STOCKBY HAR PÅBÖRJAT

20 maj 2020. Utveckling av Stockby har påbörjats och från och med nu kommer Lidingö Näringsliv, att i samverkan med Stockbys styrgrupp löpande skicka Nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Som en del i projektet ligger det att titta på framtiden, dvs, Stockby 2.0. I planen ligger att genomföra ett framtidsscenario och i måndags genomfördes en ”Framtidspromenad”. Styrgruppen hade tillsammans med Lidingö Näringsliv lyckats samla politiker och chefer från Lidingö stad för att tillsammans vandra längs, Ekholmnäsvägen, Båtsmansvägen, Förrådsvägen och Stockbyvägen för att se och diskutera framtiden. Stockbys framtid är nu en fråga som våra politiker är engagerade i vilket vi uppskattar.

Styrgruppen i Stockby industriområde består av: Thomas Hedberg, som är sammankallande, mobil: 070-7451120 (hedberg@bedford.se) Marie Almquist, Caroline & Patrik Forsberg och Claes Brunnhage.

Från Lidingö Näringsliv: Katarina Palmstierna skriver nyhetsbrevet och är projektledare och koordinator i dialogen mellan fastighetsägare och Lidingö stad.

Det är svårt nu i Corona tider då vi inte kan träffas men vi gör vad vi kan för att ni alla ska känna att ni får den information som ni behöver. Har ni frågor, vill veta något eller tycka till så hör av er till mig: katarina@palmstierna.com eller 070-5776512.

Arbetet med att vidareutveckla Stockby industriområde är indelade i två projekt och kommer att redovisas därefter:

PROJEKT 1 – FÖRBÄTTRINGAR PÅ KORT SIKT
PARKERING Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer med ett förslag till parkeringsåtgärder i nästa vecka som kommer gå ut på remiss till alla fastighetsägare.
SKYLTAR Lidingö stad arbetar med ett designförslag till skyltar som kommer att stämmas av med Anders Hed på AH Reklamtext i nästa vecka. Återkommer när vi vet lite mer om upplägg. Det kommer att bli två stortavlor med en översikt av alla företag, vid bägge infarterna till Stockby samt gemensam design för att peka ut enskilda företag. •
FÖRBÄTTRAD BUSSTURTÄTHET PÅ MORGON OCH KVÄLL Lidingö stad har lämnat in ansökan om utökad bussturtäthet till Trafikförvaltningen.
UPPFRÄSCHNING AV FÖRRÅDSVÄGEN Detta arbete har lagts på is ett tag då Planansökan för ökad byggyta på befintliga tomter, pågår och därmed blir en del av detta.

PROJEKT 2
MER BYGGYTA PÅ BEFINTLIGA TOMTER Det pågår insamling av uppgifter för en ansökan om planbesked av mer byggyta på befintliga tomer i Stockby industriområde, något som politiken sagt ja till. De flesta uppgifter som behövs finns redan på plats och vi siktar på att få in Planansökan före sommaren.