Responsive image

STOCKBY: FÖRETAGARE OCH FASTIGHETSÄGARE - INTERVJUER SAMMANSTÄLLDA och SUMMERADE

Under hösten har Katarina Palmstierna på uppdrag av Lidingö stad och Lidingö näringsliv genomfört intervjuer med fastighetsägare och företag i Stockby industriområde och summerat i nedan dokument ”Sammanställning av intervjuer med företagare och fastighetsägare inom Stockby industriområde”.

Uppdraget har varit att insamla kunskap om behoven och förutsättningarna för att kunna se vilka möjligheter som finns för utveckling av Stockby industriområde. Denna sammanställning är ett första steg i ett större arbete med att kartlägga vilka behov och möjligheter som finns i Stockby industriområde. Genom att lyssna på företagare och fastighetsägare kan vi bättre förstå områdets förutsättningar och vilka önskemål som finns bland dem som har det som sin dagliga arbetsplats.

Att se över Stockby industriområde är ett prioriterat område i det politiska majoritetsprogrammet och från Lidingö Näringsliv. Denna sammanställning blir ett av flera underlag som ligger till grund för arbetet. Det här arbetet är också ett led i att förbättra och utveckla företagsklimatet på Lidingö.

LÄS PDFn HÄR
LÄS EN PRESSRELEASE FRÅN LIDINGÖ STAD: Nya planer för Stockby industriområde
NYHETSBREV STOCKBY 2.0 Utvecklingen av Stockby har börjat.
För mer information tag kontakt med Katarina Palmstierna eller Malin Rosenqvist