VI GÖR: nyheter

NYHETER 2019

personal
NU VEt VI VAD SOM SKA HÄNDA I VÄRTAHAMNEN
För en fullsatt hall på Scandic Foresta, ca 70 personer, så berättade Kristina Alvendahl att det planeras 4 500 bostäder och 9 000 arbetsplatser samt besök från fem miljoner passagerare från kryssningsfartyg. Nyckelord för stadsdelen är mångfald, bilfritt, hållbart, kultur och den ska vara en del av Stockholm. Starten för byggnationen är 2021.

Det blev tydligt att näringslivet på Lidingö nu måste se vilka möjligheter det finns att göra affärer i Norra Djurgårdsstaden och det kommer Lidingö Näringsliv att arbeta vidare med tillsammans företagen på ön! Läs mer i denna artikel på Lidingö Nyheter.
personal
LUNCHSEMINARIUM - VAD HÄNDER I VÄRTAHAMNEN
Kristina Alvendahl är stadsbyggnadsexpert och en välkänd profil i fastighetsbranschen och inom politiken, som stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd och hon utsågs 2017 till Årets Samhällsbyggare. Nu arbetar hon med Stadsutvecklarna i Värtahamnen med att driva utvecklingen av den nya stadsdelen där 5000 personer kommer att bo och 10 000 kommer att arbeta. Ett intressant seminarium som är ett samarbete mellan Lidingö Näringsliv, Rotary Lidingö. Lidingö Milles Rotary och Lidingö Långängen Rotary.

Datum: 12 april. Tid 12-14. Plats: Scandic Foresta. Anmälan senast 8 april. Klicka här för att anmäla dig till seminariet 12 april (via epost) eller 070 5776512 Katarina Palmstierna. Kostnad: lunch till självkostnadspris, betalas på plats.

Klicka här för att öppna inbjudan i pdf-form, i ett nytt fönster

personal
företagsbesök - trevligt på elfviks gård
Vi träffade Johanna Lagercrantz som tillsammans med sin man Lennart Sand arrenderar gården. På gården finns ett antal små företag och med på mötet var även Patricia Schoeneck som driver Elfviks Gårdsbistro och Anna Oldenburg Wittmark från Lilla Klädesfabriken samt Madeleine Tigerschiöld som har en antikaffär. Om ni inte redan varit där ute redan så åk dit, boka in deras Julmarknad den 1-2 december mellan 11-16.

personal
företagsbesök - mycket gott på hemköp i brevik
Så var det dags att studera Breviks Centrum och träffa ägaren av Hemköp i Brevik, Andreas Gruber. Han har haft affären i 4 år och det går bara bättre och bättre - kunderna i området tackar honom för att han finns! Han vill vara den bästa ”kompletteringsbutiken”och funderar varje dag på hur man kan utveckla butiken. Andreas känner att han skapar samhällsnytta, speciellt för de äldre i området. De har det bästa godiset på Lidingö och på fredagar vallfärdar Lidingöbor från hela ön till godisdisken! 

personal
företagsbesök - trevligt på tempo baggeby
Antalet  kunder växer och omsättningen ökar. Förutom livsmedel tar de in annat som kunderna vill ha och är en viktig knutpunkt för alla, speciellt äldre som bor i området och som inte orkar gå så långt. De har även paketutlämning, Svenska Spel, ATG, SL, Schenker och DHL och öppettiderna är från 9 till 21 alla dagar. På bilden ser ni de duktiga ägarna och entreprenörerna Shahab och Jakob som värnar om och utvecklar Baggeby’s livsmedelsbutik. Känns som vindarna vänder i våra närcentra. De växer igen fast på ett nytt sätt.

personal
INFÖR VALET - tre saker som sd satsar på för det lokala NÄRINGSLIVet
Sverigedemokraternas Irene Borgenvik har svarat så här när det gäller de tre prioriterade områdena för näringslivets utveckling:
1. En gemensam webportal där företagen på ön kan samordna sina leveranser och inköp samt lägga ut erbjudanden och nyheter till kunder.
2. Bra lokaler i bra lägen med goda kommunikationer och bra serviceutbud.
3. Samordning mellan kommunen och näringslivet för eventuella praktikplatser.

Vi gillar en gemensam webbportal och bra serviceutbud!

personal
INFÖR VALET - detta tycker moderaterna är viktigt för LIDINGÖS NÄRINGSLIV
Här är Moderaternas Daniel Källenfors svar på Lidingö Näringslivs fråga att nämna tre prioriterade områden för en bra lokal näringslivsutveckling på Lidingö:
1. En snabb och effektiv kommunal service och handläggnng av ärenden.
2. Bättre kommunikationer på hela ön och förbättrade parkeringsmöjligheter.
3. Utveckla kontakter och arbetssätt med lokala företagare bl.a. genom att se över hur Näringslivskommittén kan arbeta samt även genom det nyligen bildade Moderata Företagarrådet.

Vi gillar en effektiv kommunal service och är nyfikna på Företagarrådet.

personal
INFÖR VALET - vad vill vänstern göra för LIDINGÖS NÄRINGSLIV?
Vänsterpartiets Sven Erik Wånell vill prioritera följande tre områden under nästa mandatperiod för att utveckla Lidingös näringsliv:
1. Ökat bostadsbyggande med särskild inriktning på hyreslägenheter med överkomliga hyror - för att förbättra möjligheten att rekrytera personal och för att få större kundunderlag.
2. Bättre kollektivtrafik (lättare för anställda och kunder att ta sig fram), både att ta sig till ön (t.ex. att stombusslinje 6 förlängs till norra ön via centrum) och tvärförbindelserna på ön.
3. Underlätta för företagare att hitta/bygga lämpliga lokaler genom att planlägga mark och att ha dialog med näringslivet hur enskilda företagare liksom kluster av företagare kan stödjas av kommunen.

Vi gillar att ni vill bygga lämpliga lokaler och utveckla kluster.

personal
INFÖR VALET - centerns tre punkter för utveckling av LIDINGÖS NÄRINGSLIV
Dessa tre områden skulle vi satsa på när det gäller näringslivets utveckling på ön, om vi satt på makten, säger Patrik Buddgård från Centern på Lidingö.
1. Förbättra stadens och politikens service och lyhördhet samt ha ett lösningsorienterat förhållningssätt på näringslivets utmaningar för att kunna förbättra företagsklimatet på Lidingö där vi tappat stort.
2. I nära dialog med näringslivet se över behov av lokalytor och var vi bäst lokaliserar fler ytor för näringslivet.
3. Utveckla alla stadsdelar för förbättrade möjligheter att driva närservice samt komma igång med utveckling av Centrum där vi vill bygga vidare på den småstadskänslan som gör Lidingö Centrum unikt i den här delen av Stockholm, t ex genom trivsamma torgmiljöer med plats för uteserveringar och rekreation. 

Vi gillar att de vill se se över lokalhyror och att de vill förbättra företagsklimatet.

personal
INFÖR VALET - VAD VILL SOCIALDEMOKRATERNA GÖRA FÖR LIDINGÖS NÄRINGSLIV?
Nu har turen kommit till Socialdemokraternas Daniel Larson som tycker att följande områden är de viktigaste för näringslivets utveckling:

1.
Att utveckla och stärka Lidingö stads samverkan med näringslivet med ett gemensamt mål om att nå medaljplats i rankingen mellan kommunerna avseende näringslivsklimat, genom att värdera Lidingös näringsliv som en resurs som kan tillföra kunskap och underlag, kring gemensamma utvecklingsfrågor samt inför strategiskt viktiga politiska beslut.
2. Att verka för utvecklingen av ett nytt bärkraftigt Lidingö centrum - ett centrum att trivas, handla och bo i, samt utveckla ett Centrum. Torsvik-stråk för handel, restauranger och service, där kulturen får ett särskilt centrum, där vi satsar på ett myller av mötesplatser och en nyskapande blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Vi vill även att det byggs fler hyresrätter med rimlig hyra på Lidingö, för att fler ska kunna bo och arbeta på ön, för ökad samlad köpkraft, för ökade skatteintäkter för staden, samt för ett större befolkningsunderlag vilket krävs för landstingsfinansierade satsningar på utökad och förbättrad kollektivtrafik på Lidingö.
3. Att utveckla samverkan mellan staden och näringslivet för fler sommarjobb och praktikplatser, kring kompetensutvecklingsfrågor, rekryteringsbehov och yrkesutbildningar.

Vi gillar att de vill utveckla Lidingö centrum och att de vill skapa hyresrätter för att locka hit arbetskraft.

personal
INFÖR VALET - tre näringslivsfrågor LIDINGÖPARTIET VILL SATSA PÅ
Vad tycker Lidingöpartiet är de prioriterade områdena för näringslivets utveckling?

Så här säger Birgitta Sköld.
Vi i Näringslivskommittén har under ledning av stadens Näringslivschef tagit fram en Näringslivspolicy och en handlingsplan där vi prioriterat vissa aktiviteter som tex företagsbesök, Klusterprojektet och att staden ska förbättra förvaltningarnas administrativa service till företagarna. Mycket återstår...
 
Vi i Lidingöpartiet vill också prioritera:
 1. Företagarnas Nätverkshus med cafe’. Bli medlem, nätverka, bilda kluster och utnyttja kontors - och sammanträdesrum samt administrativ service. Speciellt viktigt för mindre företag och företag i uppstartsfasen. En plattform inte minst för unga företagare.
 2. Bättre allmänna kommunikationer och en högre grad av digitalisering för attraktivare jobb. Vi vill att Lidingöbanan kopplas ihop med Spårväg City, ha bättre tvärförbindelse och fler direktbusslinjer till city och andra kommuner som Danderyd.  Vi bör skapa en bred överenskommelse mellan politiska partier och näringslivet för att säkerställa att vi får igenom våra krav mot SL och Landstinget. Digitalisering för ökar effektivitet och minskad stress inom t.ex. äldrevården. För oss handlar Hälsans Ö även om en hälsosam arbetsmiljö för de som arbetar på Lidingö.
 3. Tankesmedja - framtida utveckling. Lidingö bör ligga i topp när det gäller att tänka framtid, hur det påverkar både Lidingöborna och företagarna. Allt för ofta ligger fokus endast på de närmaste 10-20 åren. Hur ser framtidens företag ut? Vad sysslar de med? Hur ser våra konsumtionsbeteenden ut om 30 år, och om 50 år? Vilka visioner har vi för Lidingö?

Vi gillar speciellt nätverkshus och tankesmedja!

personal
INFÖR VALET - tre näringslivsfrågor som miljöpartiet prioriterar
Vad vill Miljöpartiet satsa på när det gäller näringslivets utveckling på ön?

Sofia Hallström och Patrik Sandström har valt dessa: 
1. Kollektivtrafiken måste förbättras med fler tvärförbindelser och Lidingöbanan till centrum.
2. Utveckla centrum och stadsdelar med fler bostäder och affärslokaler för ökat underlag och lättare rekrytering.
3. Samarbeta med universitet för att skapa nya företagskluster och inkubatorer på ön.

Tack till er och vi gillar speciellt tvärtrafik och samarbete med universitet för att skapa företagskluster.


personal
INFÖR VALET - Vilka näringslivsfrågor är viktigast för Liberalerna?
Lidingö Näringsliv har frågat alla partier vilka tre områden de skulle satsa på när det gäller näringslivets utveckling på ön, om de satt på makten och nu har turen kommit till Liberalerna.

Amelie Tarschys Ingre har svarat så här: 
1. Utveckla Lidingö centrum med mer handel, service, kultur, mötesplatser och bostäder för att öka lidingöbornas livskvalitet. Det ska vara lätt att handla på ön.
2. Bättre kommunikationer t ex en ny skyttelbuss mellan Ropsten och Lidingö centrum, bättre passning mellan förlänga stombuss 6 till Rudboda, självkörande busskyttel mellan parkeringen i Bodal och Lidingö centrum.
3. Utveckla Lidingös olika stadsdelscentra med nya bostäder och ny service.

Tack Amelie! och vi gillar att ni vill specifikt utveckla Lidingö Centrum och våra närcentra!


personal
INFÖR VALET - DE tre viktigaste punkterna för att förbättra näringslivet på ÖN enligt kd
Vi kommer att göra en serie intervjuer med med alla politiska partier på Lidingödär de får berätta vilka tre områden de tycker är de viktigaste för att utveckla näringslivet på ön - om de hade makten.

Först ut är KD:s Carl-Johan Schiller: 
1. Bättre lokaler för öns småföretagare – Kontorscafé i centrum och utökning av Stockby!
2. Bättre dialog mellan näringsliv och kommun – Inrätta ett näringslivsråd och boka in regelbundna lunchmöten mellan näringsliv och kommunalråd minst tre gånger per termin.
3. Bättre kommunikationer – Dra Lidingöbanan via centrum och koppla samman med Spårväg city!

Vi tackar Carl-Johan och gillar speciellt Lidingöbanan till centrum och utveckling av Stockby.


personal
Lidingö Centrum har fått ny ägare
-Vi har fått en ny fastighetsägare i Lidingö Centrum! Jag tror att det blir en utmärkt lösning, med en mer närvarande fastighetsägare som har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning inom handel och köpcentrum, säger Cecilia Grahn, Ordförande för Lidingö Centrums Företagarförening. Förhoppningsvis kommer vi att se ett antal förbättringar inom en snar framtid. Med en professionell partner i ryggen står vi starkt rustade för handelns utveckling. Grosvenor Group äger också Skärholmens centrum som de nyligen moderniserat till ett ”centrum i tiden”. Lidingö Näringsliv kommer att följa utvecklingen löpande och tills vidare. Här kan du läsa artikeln på Lidingösidan (öppnas i nytt fönster).

personal
Vill du hjälpa lidingö museum?
Lidingö Museum vill att vi i näringslivet gör en utställning om våra företag i modern tid. Självklart tar vi på oss denna utmaning men vi behöver er hjälp och vi behöver en arbetsgrupp. Vill du hjälpa till så hör av dig till info@lidingonaringsliv.se