Responsive image
NEODYNAMICS: Startskottet fÖr en kommande vÄrldsstjÄrna

7 december 2018 gick startskottet för det Lidingöbaserade utvecklingsbolaget NeoDynamics börsintroduktion på Spotlight Stock Market, då ledning, aktieägare och andra intressenter samlades på Stockholm Waterfront för att bevaka första handelsdagen och ringa i klockan!

Bolaget startades 2004 av forskare från Karolinska Institutet och KTH som såg ett behov av bättre biopsinålar för effektivare vävnadsprovtagning vid misstänkt bröstcancer. "Tekniken bygger på mikropulser", berättar Anna Eriksrud som är VD för NeoDynamics, "vilket gör att biopsinålar kan föras in i misstänkta cancerförändringar i t.ex. bröst långsamt, millimeter för millimeter. Det är en mindre invasiv och effektiv metod som ger högre precision och bättre kvalitet vid vävnadsprovtagningen jämfört med dagens instrument som använder fjäderuppladdade biopsinålar som skjuts in mycket hastigt i vävnaden.

En biopsinål som tagit ut ett vävnadsprov. Foto: NeoDynamics AB.


"Med vår teknologi har man full kontroll under hela skedet och via ultraljud kan man se varje steg i processen och stoppa nålen när man är mitt i prick, vilket ger en bättre provkvalitet. Idag finns ett helt biopsisystem utvecklat, med flera tjocklekar på nålar för olika typer av tumörer och metastaser. Systemet går under namnet NeoNavia", säger Jörgen Vrenning, CFO (ekonomichef) för NeoDynamics.

En bröstbiopsi innebär att man tar ut en bit vävnad ur bröstet, ett så kallat vävnadsprov, om man ser eller känner en misstänkt cancertumör. Därefter skickas provet till en patolog för analys. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få reda på vilken typ av cancer det kan röra sig om, så att patienten får rätt behandling snabbt. "Vår teknologi och biopsinålar är extra lämpade för provtagning i lymfkörtlar som är ett svåråtkomligt område", fortsätter Anna. "Eftersom vårt instrument är lätt att använda kan läkarna ta tidiga vävnadsprover även på lymfkörtlar direkt på plats, om man misstänker bröstcancer och vill kontrollera om den har spridits, i stället för att patienten ska komma tillbaka efter några veckor. Det är bra både för patienten och för sjukvårdskostnaderna".

STYRKOR OCH SVAGHETER PÅ LIDINGÖ
"Företaget har idag fem anställda men många fler är inblandade, framförallt i produktutveckling, där vi under ledning av Magnus Olsen arbetar med ett 30-tal konsulter som deltar i projektet genom vårt samarbete med bl.a. det svenska konsultbolaget Etteplan", säger Anna. "Kliniska studier pågår nu på åtta cancerkliniker i Tyskland och fler studier startar i England nästa år. Den första versionen har utvärderats på hundratals patienter i Europa redan. NeoDynamics är certifierat av Notified Body och NeoNavia CE-godkändes redan 2016. Nästa generation av systemet är anpassat för lansering på världsmarknaden och vår förhoppning är att lanseringen sker i slutet i 2019. Vi har också patentskyddat produkten i USA, Kina och Europa och vår produktion sker i Örnsköldsvik och i Asien. Vår största utmaning har varit att skapa en säker användarvänlig produkt med hög kvalitet, det är många delar som ska fungera tillsammans och vi är mycket stolta över att är vi klarade det första CE-godkännandet 2016."

"Vi har byggt upp ett fantastiskt kvalitetssystem, vilket är nödvändigt i medicinteknikbranschen", berättar Anna Eriksrud som både är delägare och VD och som varje morgon tar en uppfriskande promenad med hunden. Hon har sin bakgrund inom läkemedels- och medicinteknikbranschen och har även startat ett fristående apotek i Uppsala som numera är sålt. "Vi är också stolta över att ha gått igenom börsnoteringsprocessen och att våra aktieägare troget har investerat i oss för att vi ska kunna utveckla den kommersiella produkten och genomföra lanseringen", tillägger Jörgen.

Bolaget ägs av 800 aktieägare, varav ett stort kinesiskt företag äger drygt 30 %. Jörgen, som också är delägare, styrelseledamot och CFO är den som håller i pengarna och har arbetat hårt med att få finansiärer till utvecklingsbolaget. Han har tidigare arbetat länge i finansbranschen som fondförvaltare. På fritiden spelar han golf med familj och vänner och tar hand om barnbarn. Bolaget har sitt säte på Lidingö och flera av de anställda bor på Lidingö och alla trivs mycket bra i de fina nyrenoverade lokalerna i Lejonets Företagshus i Lidingö Centrum.
"Vår vision är att under de närmaste åren etablera produkten på den europeiska marknaden och få licenstagare i USA och Kina och övriga världen. Vi vill också vidareutveckla vårt biopsisystem till att kunna användas i andra delar av kroppen, såsom i prostata, sköldkörtel, njure eller lever", avslutar Jörgen Vrenning.

Artikeln är skriven av Katarina Palmstierna och är även publicerad på Lidingösidan 7 augusti 2018. Foto: Pressbild / Katarina Palmstierna


NeoDynamics AB • Start 2004, ombildades 2015 VD Anna Eriksrud CFO Jörgen Vrenning Ägare: 800 aktieägare Antal anställda: 5 Var: Lejonvägen