• slidebg1
  Näringsliv och
  politik behöver
  varandra
 • slidebg1
  Här finns
  tradition
  och innovation
 • slidebg1
  Vi kan skapa
  bättre konkurrenskraft
  med kluster

VI HAR GJORT: BAKGRUND

Lidingö Näringsliv

Näringslivets olika företagarförening på Lidingö har en tradition av att samarbeta bland annat inom ramen för Lidingö stads Näringslivskommitté. Nu förstärker vi oss ytterligare och har bildat Föreningen Lidingö Näringsliv. Syftet är att ”tala med en röst” och vara en paraplyorganisation både för företagarföreningar och för företag på ön som inte är anslutna till föreningar. Vår uppgift är att stödja och utveckla näringslivet på ön genom att påverka, driva på, samarbeta och skapa goda relationer med Lidingös politiker och stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling. Vi kommer också att utveckla samarbetet mellan företagen på ön och driva gemensamma projekt.

Under åren har vi tillsammans arbetat med/drivit på ett antal frågor såsom:

Politiska möten: Vi har träffat samtliga partier flera gånger och har skapat en bra dialog med alla även om vi inte har samma syn i alla frågor. Vi har deltagit på Näringslivsfrukostar fört fram våra viktigaste budskap. Vi arbetar i nära samarbete med Lidingös Näringslivschef.

Områden vi engagerat oss i: Vi har gett input till Sverigeförhandlingarna; Lidingöbron och försökt att driva på Lidingö Centrums utveckling genom debattinlägg och kommentarer till samrådet.

Förbättringsaktiviteter/projekt: Tillsammans med politiker och stadens tjänstemän har vi tagit fram en ny Näringslivspolicy som beslutades i Kommunfullmäktige i mars 2017. Därefter tog vi fram en aktivitetslista för att genomföra policyn. Den slutade i 43 aktiviteter/projekt, stora som små och beslutades i Kommunfullmäktige i januari 2018. Utav de 43 aktiviteterna ska 30 stycken drivas av Lidingö Näringsliv i samverkan med politiker/staden. 4 stycken drivs enbart av Lidingö Näringsliv. Övriga är konkreta förbättringsaktiviteter som staden behöver genomföra för att förbättra servicen mot företagen på ön.

Vision och Verksamhetsplan 2018: Vi har också enats om vad som är viktigt för näringslivets utveckling på ön och skrivit flera debattartiklar, ett visionsdokument samt tagit fram en gemensam Verksamhetsplan för 2018.

Valåret med unika event
Vi vill ha en företagsvänlig politisk styrning efter valet och i år har Lidingö Näringsliv gjort en unik satsning för att synas och höras med våra budskap mot politiker, företag och Lidingöbor.