VI HAR GJORT: Händelser 2018

DETTA HAR HÄNT 2018

personal
inför valet i lidingö centrum
2018-08-18&19 Katarina Palmstierna var på Lidingö Centrum lördag 18 och söndag 19 augusti och informerade om företagandet på ön samt delade ut inbjudningar till den tredje politikerdebatten 23 augusti.

personal
HÅLLBARA AFFÄRER på Företagarfrukost
2018-06-08 Gunilla Östberg, konsult i hållbar företagsutveckling och författare till boken Hållbara Affärer berättade om hållbara företag. Bland ämnena som togs upp var att det kommer att ta 10 år innan vi når upp till FNs klimatmål, det finns 17 definierade sådana fram till år 2030 (läs mer om dem här - öppnas i nytt fönster).

personal
NÄRINGSLIVSKOMMITTÉ
2018-05-31 I Näringslivskommittén träffas politiker, tjänstemän och förespråkare för näringsliver. Birgitta Sköld sammanfattade vad som redan gjorts inom de 43 förbättringsprojekt som är bestämda inom ramen för den nya näringslivspolicyn. Malin Rosenqvist gick igenom resultatet från senaste Undersökningen från Svenskt Näringsliv där vi står rätt stilla, men hoppas att vi lyfter nästa år. Vi diskuterade också hur vi kan förbättra själva arbetet i kommittén.

personal
Att vara ”enade” var budskapet från politikerdebatten i Ansgarskyrkan 22 maj
2018-05-23 Alla partier var samlade och debatten handlade om hur vi överlag kan förbättra Lidingös kommunikationer. Bland annat fick vi höra alla partiers visioner om hur vi kommer att ta oss fram på Lidingö 2030. Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att det viktigaste som framkom under debatten är att alla partier är enade mot Stockholms Landsting i våra önskemål om förbättringar och att man bör prioritera ett område i taget.

De tre prioriterade förbättringsområdena:
• Ringlinje
• Ta upp förhandlingarna igen om Lidingöbanan till Centrum
• Få bort trängselskatten

Våra politiker kunde också tänka sig att ta hjälp av Lidingöbor och av Näringslivet. Man var också överens om att alla trafikslag kommer att blandas och fortsättas att användas framöver men på ett smartare och mer hållbart sätt.

Klicka här för att läsa artikeln på Lidingösidan (öppnas i nytt fönster)

Vill du se hela debatten? Här kan du se del ett och här är del två.

personal
Besök på Tillväxtverket
2018-05-21 En intressant eftermiddag där bland annat professor Örjan Sirvell berättade om sina erfarenheter från olika kluster. Vi fick nyttiga tips om hur man utvecklar kluster på ett effektivt sätt och hur man kan söka pengar för det.

personal
Hur ser framtidens kollektivtrafik ut i Stockholmsregionen?
2018-05-20 Här kan du se livesändningen (öppnas i ett nytt fönster) från trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons lunchföreläsning på Jernet. Mycket folk, mycket intressant.

personal
BESÖK HOS VILLAÄGARNA
2018-05-20 Siv Malmgren, VD John Mattson Fastighets AB och Katarina Palmstierna berättar om näringslivet på ön för Villaägarna.

personal
POLITIKERDEBATT 20 MARS

2018-03-20 Här kan du se livesändningen (öppnas i ett nytt fönster) där Lidingöpolitikerna fick svara på var de stod i viktiga lokala frågor.

personal

ETT KLUSTERSEMINARIUM PÅ LIDINGÖVARVET
2018-03-14 En intressant och inspirerande kväll där Esbjörn Bruske som är ”klustergeneral” och ägare av Lidingövarvet AB tillsammans med sonen Peder berättade hur ett lyckat företagskluster byggts upp och fungerar. Läs artikeln här.


personal

CENTRUM OCH NÄRCENTRA-SEMINARIUM
2018-02-16 Ett fullsatt Jernet (med såväl Lidingöbor, stadstjänstemeän, näringlivet som politiker) lyssnade på Fredrik Bergström från WSP när han föreläste om framtidens centrum.